สมัคร

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

  คำชี้แจง
  ใบสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณา
  หนังสือประกาศผลและเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑๒ (รุ่น ๑๒ รุ่นติดตามความเพียร) และเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนครั้งที่ ๑ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา
  คลิกอ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ขั้นที่๑,๒)เข้าสู่การสัมภาษณ์ (ขั้นที่๓)ในโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

  ดูรายชื่อ
  แบบรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก
  ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีที่ ๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)”
   [smartslider3 slider=”2″]

   ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

   โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน จะเน้นการน้อมนำแนวคิดการศึกษาของรัชกาลที่ 9 ว่า ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู มาเป็นหลักในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น กิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ การปรับแนวคิดครูให้เข้าใจจิตวิทยา นีโอฮิวแมนนิส ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามวัย การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคลื่นสมอง การใช้พลังบวกชื่นชม ทำให้ครูมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กที่หลากหลายตามสภาพนักเรียนแต่ละคน

   ครูดีไม่มีอบายมุข

   ข้อมูลผู้สมัครคุณสมบัติครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร

   สื่อโรงเรียนคำพ่อสอน