“จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”

แชร์เนื้อหานี้

“จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” อนาคตครอบครัว  คืออนาคตประเทศชาติ

                          มุมมองของนักการศึกษา และนักจิตวิทยา

     แนวคิดจิตวิทยาแนวใหม่(NLP) ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้  ในจิตใต้สำนึก ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสของคนเรา โดยเฉพาะทางตา และทางหู  จะมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคนเรา     สิ่งที่เราเห็น      สิ่งที่เราได้ยินอยู่เสมอในวัยเด็กจะค่อยๆซึมซับเข้ามาในจิตใจของคนเราทีละน้อย ทีละน้อย    และก่อตัวเป็นพฤติกรรมของเราในที่สุด (อย่างชนิดที่ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

               เด็กๆที่เติบโตขึ้นมาจาก  การเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ ที่พูดจาไพเราะ ก็มักจะกลายเป็นคนที่พูดจาไพเราะไปด้วย เด็กๆที่มีคุณพ่อแม่ชอบเล่นกีฬา    ก็มักจะชอบเล่นกีฬาไปด้วย  เด็กๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบในการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ก็มักจะเป็นเด็กที่เห็นว่า การดื่มเหล้า   สูบบุหรี่ เป็นเรื่องดีงาม กลายเป็นเรื่องปกติของชีวิต

พลังแห่งความรัก  เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พลังแห่งความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก และลูกมีต่อพ่อแม่  ถ้าลูกๆได้ส่งพลังแห่งความรัก ความห่วงใย ผ่านจดหมายสื่อรัก   ไปยังคุณพ่อ คุณแม่ ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และคุณพ่อ คุณแม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อน    พอที่จะรับพลังแห่งความรัก ความห่วงใยนั้นได้ พฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นของคุณพ่อคุณแม่ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ 

            ถ้าให้คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ทั่วประเทศ  ได้รู้จักจิตวิทยาแนวใหม่ (NLP) ที่ให้ความสำคัญกับจิตใต้สำนึกของคนเราเป็นอย่างยิ่ง และให้เข้าใจว่า พฤติกรรมของผู้ใหญ่ คือบทเรียนที่ดีที่สุดของเด็ก      พฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่สำคัญที่สุดต่อเด็กก็คือพฤติกรรมของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ถ้าจะไม่ให้เด็กดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ก็จะต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ถ้าทำได้จะมีส่วนให้นักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ นักสูบหน้าใหม่   ซึ่งเป็นปัญหาของชาติในปัจจุบัน  ก็จะลดน้อยลงไป  อย่างมากชนิดที่เราคาดไม่ถึง 

                                                                                 รศ.ดร.เกียรติวรรณ   อมาตยกุล                                                           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนอมาตยกุล