• ประกาศ-ผลการคัดเลือก-ครูดีไม่มีอบายมุข-ปีที่ 11
  • หนังสือนำส่ง-ว1746
  • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1747
  • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1748
  • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1749
  • เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 1750
  • เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระ 1751
ครูดีไม่มีอบายมุข

ดูรายชื่อคนลงทะเบียน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (รุ่น๑๑)

ร้องเรียนผู้สมัคร

คำชี้แจงการร้องเรียน

ครูดีไม่มีอบายมุข

  • เพื่อช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น ๙ ช่วยทำคลิปให้ เรารอครูซื่อสัตย์ ปลอดอบายมุข กับการทำโปรเจคน่ารักๆที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน๓ ด้าน ตามรายละเอียด..

ครูดีไม่มีอบายมุข

ความรัก คือการจุดประกายของการเรียนรู้

ครูรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด