กระทรวงศึกษาฯ สสส. – สคล. จับมือเครือข่ายโครงการคำพ่อสอน เสริมแรงสร้าง “ความเพียรผลิใบ” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก

แชร์เนื้อหานี้

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. รวมพลัง สสส. สคล. และเครือข่ายโครงเรียนคำพ่อสอน เสริมแรงสร้าง“ความเพียรผลิใบ” แสดงจุดยืนผลลัพธ์ส่งถึงคนรอบข้าง ย้ำ ต้องเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก ปูรากฐานสังคมที่ดีสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ความเพียรผลิใบ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่ เลิกเหล้า ภายใต้โครงการ ภายใต้โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยมี​ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 แผนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยกรสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายชัยณรงค์  คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูและนักเรียน ณ​ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี กล่าวว่า สังคมเห็นและตระหนักแล้วว่า เด็กๆ คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีแนวโน้มที่จะเป็นนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ จากซึมซับพฤติกรรมของผู้ปกครอง  และคนรอบข้าง ทาง สพฐ.ได้เล็งเห็นปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลูกๆ จะขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพ ของคนในครอบครัวตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนโดยตรง  โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ที่เราร่วมมือกันนี้ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยทำให้ลูกๆ ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้กระตุ้นให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลด ละ เลิกดื่ม ซึ่งกระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากโครงการนี้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความตระหนักในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

ทางด้านศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์ กล่าวในกิจกรรมว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งกายและใจ กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ที่นำการใช้วัฒนธรรมความเป็นไทยที่มีความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ที่มีความรักต่อลูกอย่างไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อจำกัดเป็นการใช้ Soft Power มาใช้ในการทำงาน ใช้ครอบครัวเป็นจุดแข็ง โดยการเอาพลังความรักของพ่อแม่ที่บริสุทธิ์ที่มีต่อลูกมาทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว การที่พ่อแม่ตักเตือน ลูกนั้นจะไม่ค่อยฟัง แต่หากลูกเป็นฝ่ายเตือน หรือร้องขอพ่อแม่กลับได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการนำพลังความรักกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวพ่อแม่ ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงขึ้นในครอบครัว ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ช่วยกันสร้างความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้น จนกระทั้งเป็นความเพียรที่ผลิใบ ดอก​ ที่งอกงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความภาคภูมิใจของ สสส. ที่จะมีส่วนได้เกื้อกูลสังคมนี้ด้วย

      สำหรับนางสาวอภิศา  มะหะมาน ผู้ประสานงานโครงการ โรงเรียนคำพ่อสอน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า  การจัดเวทีมอบโล่ประกาศเกียตริคุณ “ความเพียรผลิใบ” เป็นการถอดบทเรียนการทำงาน จากกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน  ตั้งต้นจากการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากพระบรมราโชวาทในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นำแปลงสู่ภาคปฏิบัติด้านการศึกษา กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทบทวนการทำงาน และได้นำเด็กทั้งนี้มีโครงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,500 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียนที่ทำผลงาน แนวทางของอิทธิบาท 4  “รางวัลความเพียรผลิใบ” 4 ประเภท ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ,  วิมังสา กิจกรรมดังกล่าว

จากกิจกรรม เด็กๆเลือกทำ 3 ประเด็น

1) ตั้งเป้าโน้มน้าว ให้ใจอ่อน  ต่อรอง และแลกเปลี่ยนให้เกิดแรงจูงใจ

2) ชวนกันทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันให้นานที่สุด เพื่อไม่ไปดื่ม

3) ร้องขอ โดยพูดแสดงความในใจ หวังแค่เพียงให้วันเกิดของพวกเขา เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุด ถึงแม่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ มันก็มีความหมายมาก ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ ปีละ 1 ครั้ง หรือ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง อยู่กับการออกแบบดีไซน์ ซึ่งผลลัพธ์ของการที่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกัน จะทำให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ เงินในครอบครัวที่เสียไปกับเหล้ามันก็จะน้อยลงไป การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุก็จะมีอัตราการเกิดที่น้อยลง แล้วพวกเด็กเขาก็จะตั้งใจเรียน มีสมาธิ โดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือกังวลว่าคนที่เขารักจะเป็นอันตรายจากเจ้ายักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาและบุหรี่อีกต่อไป..