โครงการโพธิสัตว์น้อย

โครงการโพธิสัตว์น้อย

แบบสมัครเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรม “พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 (ภายใต้โรงเรียนคำพ่อสอน)
โรงเรียน

ปี
ปี
คณะทำงานครูแกนนำ
ระดับชั้นที่เปิดสอน
คน
คน
คน
คน
จำนวนครู
คน
คน
คน
คน

ย้อนกลับ