5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงานโรงเรียนคำพ่อสอน